onsdag 4. april 2018

Enda en paranoid konspiratorisk klimafornekter-artikkel debunket


Artikkelen:

FNs CO2 svindel har svekket Europas økonomi og gitt oss en hel generasjon politikere med grønt virus på hjernen. CO2 = Global oppvarming? Moderne tids største bløff.http://www.ebnorge.no/fns-co2-svindel-har-svekket-europas-okonomi-og-gitt-oss-en-hel-generasjon-politikere-med-gront-virus-pa-hjernen/

Dette nettstedet, Et bedre Norge, ser ut som en billig blog, en del av skrothøyres ekkokammer-propaganda nettverk. Steder der politisk demagogi, fri markeds-fundamentalisme og generelt myndighetshat blandes med paranoia og psuedo-vitenskap.

Artikkelforfatteren Næss er leder og kasserer i Holmestrand Frp. Han har fått mye kritikk for å kalle skolebarn dumme og ellers mener han at alle muslimer som ønsker å bosette seg i Europa må konvertere vekk fra islam.Mer om denne typen konspiratorisk tenking:

"Konspirasjonsteorier kan i dag ta et utall former, fra påstander om at Arbeiderpartiet styrer diktatorisk via Eurabiaspekulasjoner til antisemittisme. Samtidig har de som oftest en rekke fellestrekk, der det viktigste er forestillingen om at demokratiet er en fasade, at noen trekker i trådene og at ingenting som skjer er tilfeldig. I virkeligheten har noen en skjult plan der målet er å innføre et verdensdiktatur, beskytte Israels interesser eller islamisere Europa.

Opphavet til mye av dette ligger som tidligere nevnt i stor grad i USA og i den «paranoide strømningen» preget av frykt for at noen – jøder, katolikker, kommunister eller «muslimen» Barack Obama – skal ødelegge «the American way of life»".

En stor undersøkelse gjort av Nordstat og publisert av NRK viste at "den største andelen skeptikere er menn, på over 50 år, som bor på bygda og som ikke har høyere utdanning. Mens 24 prosent av folk med kun videregående utdannelse er uenig i påstanden, er andelen 13 prosent blant folk med over fire års høyere utdannelse. Frp og Sp har de mest klimaskeptiske velgerne. 

Noen tar det litt lengre: 

7. «SKROTHØYRE»

«Skrothøyre» betegner her det politiske landskapet som begynner i ytterkantene av Fremskrittspartiet og ender et sted i psykiatrien. I årenes løp har dette miljøet gitt opphav til en mengde små, kortlivede partier og organisasjoner: Folkebevegelsen mot innvandring, Hvit Valgallianse, Fedrelandspartiet, Kristent Samlingsparti, Stopp Islamiseringen Av Norge, Norges Kristne og Norgespartiet, ingen av dem med særlig stor suksess verken på riks– eller lokalplan. Det de har til felles er en tilsynelatende permanent mangel på evne til å samarbeide med hverandre som gjør at organisasjoner og partier stadig sprekker og blir opphav til nye, en sterk motstand mot innvandring – spesielt fra islamske land – og en tilsvarende sterk vilje til å bruke oljepenger.

Et annet fellestrekk ved disse gruppene er at de i stor grad ser på seg selv som opposisjon til «makta». Dette kan fungere som en inngangsport til konspirasjonsteorienes verden dersom denne «makta» blir ansett å være i strid mot grunnloven, landsforrædersk eller styrt av skjulte motiver. Dette gjør at Hevneren, til tross for at hun sjelden er spesielt opptatt av innvandringspolitikk eller har noe spesielt imot muslimer, lett kan søke til «Skrothøyre» dersom hun velger å engasjere seg partipolitisk.

http://fritanke.no/kommentar/konspirasjonsteorier-en-fugletitterguide/19.9336

http://fritanke.no/bakgrunn/nar-ideer-blander-seg/19.10033La oss debunke hele artikkelen i 6 punkter:

1. Det hele begynner med irrelevante premisser:

"Ved jordens tilblivelse (4-5 milliarder år siden) besto atmosfæren av ca 80% eller 800 000 ppm CO2. Siden har nivået sunket jevnt og trutt til 250-450 ppm som vi har hatt de siste 10 000 år, etter siste istid. Dette er fakta. For ca 600 – 700 millioner år siden inneholdt atmosfæren ca 20 ganger dagens nivå av CO2 (7500 p.p.m.). På denne tid var det ISTID på jorden.1000m til 3000m tykk is lå ned til Hamburg og New York.( Linder 2009)"

Hvorfor skriver artikkelforfatteren dette?

SVAR:


For å tegne et bilde av at dagens økning i C02 ikke er dramatisk.

FAKTA:

Virkninger av dagens altfor hurtige globale oppvarming berøres av samfunn og eksisterende økosystemer som er tilpasset Holocene-klimaet i vår tid - IKKE klimaene og C02-nivåene som eksisterte for hundrevis av millioner år siden, og som gjerne brukte millioner av år på å forandre seg.

Den økningen vi har sett i c02 nivå de siste 150 år ville tatt 10 000 - 20 000 år naturlig. Våre c02 utslipp er årsaken til en 40% økning i atmosfæren. Vår innvirkning på klimaendringene er så sterk at vi gjør kloden hurtig varmere i en tid da den skulle blitt sakte kjøligere.

Vi er i en interglacial periode akkurat nå. Det begynte på slutten av den siste istiden, ca 10.000 år siden. De siste ca 8000 år har vi langsomt beveget oss mot en ny istid (som nå er utsatt på ubestemt tid).

Sammenlign den langsomme, naturlige kjølingen med den plutselige oppvarmingen som startet med den industrielle revolusjonen. Det er en grunn til at endringene vi ser nå er 10-20 ganger så brå, og i motsatt retning av den naturlige trenden.

Siden 60-tallet har energien og varmen fra solen vært avtagende. Nedre del av atmosfæren blir varmere mens den ytre blir kaldere. Et tydelig menneskelig avtrykk.

Annual global temperature change (thin light red) with 11 year moving average of temperature (thick dark red). Temperature from NASA GISS. Annual Total Solar Irradiance (thin light blue) with 11 year moving average of TSI (thick dark blue).

Naturlige sykluser kan bare flytte varmen rundt, som fra havene til atmosfæren. Men nå ser vi varme tilført både i havene og atmosfæren. Denne tilførselen av varme til energibudsjettet vi ser nå, må komme fra et annet sted enn naturlige sykluser.

Dette er det skumle:
Jorden skulle altså blitt kaldere nå. Men i stedet ser vi kraftig oppvarming. Vi ser økning av havnivå, og havene blir varmere, overflatetemperaturene blir høyere, Grønnlandsisen smelter, den arktiske sjøisen smelter, selv i Antarktis er det nå mer tap av is enn vekst. Store hetebølger raser i Europa sommeren 2017 osv. Det kan bare være en forklaring. Menneskers innflytelse er nå den dominerende faktoren for klimaendringer.

Disse bildene viser hvor dramatisk vi har forandret den saktegående naturlige trenden:


2. "I bronsealderen var temperaturen i Norge ca 2,5 grader høyere enn i dag, og det vokste furuskog på Hardangervidda. På den tiden var det ikke mange som kjørte Cadillac, eller sagt på en annen måte, menneskelig aktivitet var ikke årsaken til denne perioden med høyere temperatur". År 850-1300 oppsto en midlertidig varme periode og vikingene bosatte seg på Grønland. De dyrket korn, nærmere bestemt bygg, i en periode. År 1400-1500 ble det igjen kaldt."

Hvorfor skriver artikkelforfatteren dette?

SVAR:

For å skape inntrykk av at dages oppvarming ikke er spesiell

FAKTA:

Dagens globale oppvarming er nettopp det, global. En økning av Jordens gjennomsnittstemperatur. Artikkelforfatteren blander her epler og appelsiner. Tidligere lokale/regionale varmeperioder som f.eks i middelalderen omfattet nord-europa og et par andre steder, men kloden totalt sett var kaldere enn i dag. Et leirbål kan og forårsake skogbranner selv om lynnedslag har forårssaket skogbranner gjennom alle tider.

Tidligere (regionale) varmeperioder beviser ikke at den oppvarmingen vi ser nå ikke er menneskeskapt. Dette er en irrelevant konklusjon-tankefeil. Uansett hva som skjedde før, er det nå som betyr noe. Tenk deg om det var en varmeperiode i middeeladeren som var global og så varm som i dag. Først må den ha hatt en annen grunn enn økt drivhuseffekt, og for det andre, endte den. Dermed var det naturlig variasjon. (Som og indikerer at klimaet har høy sensitivitet). Skeptikerne ser ofte dette som et argument mot "CO2-hypotesen", siden de tror de har funnet "noe annet" som kan forårsake det vi ser nå, men det er en grundig logisk kortslutning. Kunnskapen om klimaendringene vi opplever nå pga en økning i mengden av klimagasser, har vi fra grunnleggende fysikk, ikke fra målinger av en temperatur som har vært relativt stabil i tusenvis av år. Vi vet at effekt / oppvarming er her - og vi vet at det ikke vil endre seg med det første. Diskusjonen om middelalderen er akademisk interessant, men ellers en blindgate. (Og for ordens skyld: Det er fortsatt ingen studie som viser en global oppvarming i middelalderen. Lokal, ja og kort, men ikke en lang, global en som kan sammenlignes med i dag.

Varmekart fra middelalderen.
 
Dagens varmekart:
Surface temperature anomalies from 1999 to 2008
Den berømte "hockeykølla" bekrefter at vår tids oppvarming er unik.
Hockey stick graphs present the global or hemispherical mean temperature record of the past 500 to 2000 years as shown by quantitative climate reconstructions based on climate proxy records. These reconstructions have consistently shown a slow long term cooling trend changing into relatively rapid warming in the 20th century, with the instrumental temperature record by 2000 exceeding earlier temperatures.  
Siden "kølla" så dagens lys har den blitt bekreftet og forbedret av de 4 mest omfattende studiene på paleo-klima.(Klima siste 2000 år) 
5 grunner til at "hockeykølla" er kommet for å bli:
1. Den er akseptert av US National Academy of Sciences (NAS)
Dette er et av de mest respekterte vitenskapelige akademiene og har en meget sterk posisjon over hele verden og i USA, helt tilbake siden det ble grunnlagt av Abraham Lincoln. Fra 2016 inkluderer Nasjonalvitenskapsakademiet ca. 2350 medlemmer og 450 utenlandske samarbeidspartnere. Omtrent 200 medlemmer har vunnet en Nobelpris..
Senere har "hockeykølla" blitt bekreftet og forbedret av de fire mest omfattende studiene på paleoklima (Global temperatur de siste 2000 år):
2. 78 researchers from 24 countries, together with many other colleagues, worked for seven years in the PAGES 2k project on the new climate reconstruction. “2k” stands for the last 2000 years, while PAGES stands for the Past Global Changes program launched in 1991. Recently, their new study was published in Nature Geoscience.
It is based on 511 climate archives from around the world, from sediments, ice cores, tree rings, corals, stalagmites, pollen or historical documents and measurements. All data are freely available.
3. Planet Earth is warmer than it has been for at least 2,000 years, according to a study that took its temperature from 692 different “natural thermometers” on every continent and ocean on the planet.
The database gathers 692 records from 648 locations, including all continental regions and major ocean basins.
The records are from trees, ice, sediment, corals, speleothems, documentary evidence, and other archives. They range in length from 50 to 2000 years, with a median of 547 years, while temporal resolution ranges from biweekly to centennial.
https://www.nature.com/articles/sdata201788
4. Researchers reconstructed temperatures from fossil pollen collected from 642 lake or pond sites across North America -- including water bodies in Wyoming -- and Europe.[...]
The reconstructions indicate that evidence of periods that were significantly warmer than the last decade were limited to a few areas of the North Atlantic that were probably unusual globally. Shuman says results determined that the last decade was roughly 6.5 degrees Fahrenheit warmer today than it was 11,000 years ago. Additionally, the decade was at least one-half degree Fahrenheit warmer today than the warmest periods of that 11,000-year time frame, even counting for uncertainties, Shuman says.
5. A Reconstruction of Regional and Global Temperature for the Past 11,300 Years
BONUS:
"hockeystick" dataene er tilgjengelige her:
Link til 100 + flere studier som også bekrefter "kølla":

3. "de globale variasjoner styres først og fremst av solens varierende aktivitet, men kan også påvirkes av meget store vulkanutbrudd eller nedslag fra verdensrommet. Hvordan kan menneskers meget små utslipp av CO2 påvirke noe som helst? Vi frigjør nå cirka 37 Giga tonn CO2 pr år ved bruk av kull, olje og gass. Rett etter siste finanskrise 2009 var utslippene cirka 32 Giga tonn pr år. Denne CO2 mengden slippes ut i naturens buffersystem som inneholder cirka 300 000 Giga tonn CO2. Slipper vi ut dagens mengde i 100 år fremover vil vi øke CO2 mengden med cirka 1,3 %, totalt ubetydelig i alle sammenhenger."

Hvorfor skriver artikkelforfatteren dette?

SVAR: For å ufarliggjøre våre c02 utslipp og for å skape inntrykk av at klimaendingene er naturlige.

FAKTA:

Hvis solen er en så viktig drivkraft for jordens klima NÅ, hvorfor har hele planeten (luft, hav, land og is) blitt varmet opp så raskt de siste 60 årene, mens sol-aktiviteten har gått ned i samme periode?

Annual global temperature change (thin light red) with 11 year moving average of temperature (thick dark red). Temperature from NASA GISS. Annual Total Solar Irradiance (thin light blue) with 11 year moving average of TSI (thick dark blue).

Den ytre del av atmosfæren har blitt kaldere, den nedre del har blitt varmere.
Dette kan bare forklares med en økning i drivhuseffekten pga våre c02-utslipp.
Noen har sagt at 37 milliarder tonn er ikke et problem, på grunn av hvor lite dette utgjør i forhold til atmosfærens totale eksisterende karbonbelastning. Det er sant at 37 milliarder tonn er lite i forhold til de 750 milliarder tonn som beveger seg gjennom karbonkretsløpet hvert år, som er de naturlige prosesser der karbon utveksles mellom atmosfæren og verdenshavene og vegetasjon. Av de 750 milliarder tonn, absorberer havet hvert år netto om lag 8 milliarder, og vegetasjonen absorberer om lag 13 milliarder. Kretsløpet er bare i stand til å absorbere omtrent halvparten av de 37 milliarder tonn CO2 som vi mennesker bidrar med. Den andre halvparten - ca 16 milliarder tonn hvert år - blir værende i atmosfæren, fordi klodens evne til å absorbere det inn i systemet sitt altså er maksimert.
Selv om våre utslipp bare er en liten del av karbonkretsløpet, kommer det altså i tillegg til det som allerede er der, og blir i atmosfæren i svært lang tid. Derfor øker nivåene, og dermed temperaturen.
Dette overflødige karbonet har varmet kloden ca 1 c de siste hundre år. Det er som sagt ganske mye og fort.
Co2 har en spesiell egenskap naturlig. Den absorberer varmestråling veldig effektivt. Det har å gjøre med selve vibrasjons- og rotasjonsegenskapene til molekylet. Vi kan lett måle deres egenskaper i laboratorier, og utlede dem fra kvantefysikken.
Å si at CO2 "utgjør så lite" er som å si at arsenikk er "bare" en "ubetydelig" vannforurensning. Små mengder av svært aktive stoffer kan få store konsekvenser.
Vulkaner slipper ut 1/100 av hva vi mennesker gjør. 
Verdens ledende vitenskapelige magazin - Science - hva sier de om Solen?;
"Don't blame the sun for recent global warming. A new analysis, based on historical data rather than computer simulations, shows that our star's role in climate change has been vastly overtaken by other factors, particularly the human-induced buildup of greenhouse gases."
http://www.sciencemag.org/news/2008/03/not-much-warming-under-sun
The Royal Society akademiet forklarer solens rolle her:  
"Direct satellite measurements since the late 1970s show no net increase in the Sun’s output, while at the same time global surface temperatures have increased"
Vi fortsetter med å debunke artikkelen:

4. "Det har vært snakket mye om is smelting og stigende hav nivå. Hva er fakta? Isen på Sør polen “vokser”. Gjennomsnitts-temperaturen har sunket fra – 49,5 til -50,5 grader de siste 50 år. Roald Amundsens telt ligger nå 11m under overflaten. Isen på Grønland “vokser”.

Dette er blank løgn.

FAKTA:
Temperaturdata for Arktis:

http://sites.uci.edu/zlabe/arctic-temperatures/

Shi et al covers the last 1,400 years of summer temperatures in the Arctic

Shi et al 2012 - Multi-proxy reconstruction of Arctic summer temperatures over the past 1400 years

https://www.researchgate.net/publication/232709637_Multi-proxy_reconstruction_of_Arctic_summer_temperatures_over_the_past_1400_years

ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/contributions_by_author/shi2012/shi2012arctic.txt
GRØNLAND:
LA OSS SJEKKE MED DANSKENES METEROLOGISKE INSTITUTT:
Danmarks Meterologiske Institutt bekrefter nedgangen de siste 10-årene;
"Satellite observations over the last decade show that the ice sheet is not in balance. The calving loss is greater than the gain from surface mass balance, and Greenland is losing mass at about 200 Gt/yr."
NATIONAL SNOW AND ICE CENTER: The 2016 total summer melt extent area (the sum of surface melt area for each day for June, July, and August) was 36 million square kilometers (13.9 million square miles), tenth largest in the 1978 to 2015 period (tied with 2004)


NASA oppklarer her.
FAKTA ANTARKTIS:
Accelerated West Antarctic ice mass loss continues to outpace East Antarctic gains
Antarctica’s Sea Ice Shrinks to New Record Low
More precise measurements show West Antarctica ice melt accelerating
https://phys.org/news/2018-02-precise-west-antarctica-ice.html
Verdens ledende faktasjekker, Snopes: Global Sea Ice at a record breaking low.
http://www.snopes.com/global-sea-ice-at-a-record-breaking-low/
Her er status når det gjelder isen i Arktis:
National Snow & Ice Data Center. Hva sier de om den langsiktige trenden? Det interessante her er at det var en kraftig vekst i isen, to ganger, fra ca 1989 til 1999. Også i 2017 ser vi en vekst, men det er altså den langsiktige trenden vi må se på.

From NOAA's December 12, 2017 Arctic Report Card:: Sea ice loss "is beyond the range of natural variability, implying a human component to the drastic decrease observed in the records.This time series shows the Arctic sea ice extent in millions of square kilometers over the past roughly 1,500 years.

First ship crosses Arctic in winter without an icebreaker as global warming causes ice sheets to melt
http://www.independent.co.uk/environment/arctic-sea-route-first-ship-no-icebreaker-winter-icebergs-ice-shelf-teekay-russia-a8208596.html 
5. "Karbondioksid – CO2 er ikke giftig eller skadelig for miljøet. Den er livets gass, som inngår i fotosyntesen og all plante- og algevekst på kloden. Restproduktet fra fotosyntesen er oksygen som igjen er nødvendig for de fleste levende organismer på jorden. Økninger av CO2 i luften har nærmest ingen virkning på global oppvarming, men derimot stor virkning på økt plantevekst."
Hvorfor skriver artikkelforfatteren dette?
SVAR: Kanskje han jobber i oljebransjen? Ville det ikke vært fantastisk hvis avfallsproduktet deres, C02, kun hadde positiv effekt på Jorden? På plantene?
FAKTA:
Er mer C02 bra for plantene? Husk at planter lever ikke av C02 alene. Et varmere klima vil gjøre det vanskeligere å få tilgang til vann og næringsstoffer. Dyr og planter vil slite med å tilpasse seg den hurtige oppvarmingen vi ser nå. Naturlige endringer over millioner av år er noe helt annet. Biologisk mangfold er og vil bli rammet (tenk blomster og bier). Hvem skal befrukte plantene hvis biene dør eller blir borte pga forurensing og klimaendringer? Studier peker og på at uplanter/ugress tilpasser seg fortere enn nyttevekster.
Ask the Experts: Does Rising CO2 Benefit Plants?
Climate change’s negative effects on plants will likely outweigh any gains from elevated atmospheric carbon dioxide levels.
https://www.scientificamerican.com/article/ask-the-experts-does-rising-co2-benefit-plants1/
The "C02 is good for plants" argument debunked:
 
http://www.sciencemagazinedigital.org/sciencemagazine/20_april_2018_Main/MobilePagedReplica.action?pm=1&folio=263#pg27
The assumption has been that C3 crops are helped by higher CO2 levels while C4 plants (grasses, weeds, some grains) are hurt because of the unfavorable CO2 - nitrogen mix. However, a 20 years study of crops grown under enhanced CO2 finds that there is an upper limit to C3 enhancement from CO2, while C4 plants, after a sufficient length of time, adapt to high CO2 by improving their uptake of nitrogen. So: Increased CO2 ultimately depresses C3 growth, while C4 plants, which include numerous pest varieties, will become more vigorous. The net result is depressed food production.
Natural Disasters Are Costing Farming Billions of Dollars a Year
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-15/natural-disasters-are-costing-farming-billions-of-dollars-a-year
Climate Change Is Becoming a Top Threat to Biodiversity
Warming rivals habitat loss and land degradation as a threat to global wildlife
https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-is-becoming-a-top-threat-to-biodiversity/
Increased carbon dioxide levels in air restrict plants' ability to absorb nutrients
https://phys.org/news/2015-06-carbon-dioxide-air-restrict-ability.html
Such claims (more C02 is good) fail to take into account that increasing the availability of one substance that plants need requires other supply changes for benefits to accrue. It also fails to take into account that a warmer earth will see an increase in deserts and other arid lands, reducing the area available for crops. Plants cannot live on CO2 alone; a complete plant metabolism depends on a number of elements. [...] CO2 enhanced plants will need extra water both to maintain their larger growth as well as to compensate for greater moisture evaporation as the heat increases. Where will it come from? In many places rainwater is not sufficient for current agriculture and the aquifers they rely on are running dry throughout the Earth.
https://www.yaleclimateconnections.org/2013/07/uprooting-the-carbon-dioxide-is-plant-food-argument/
https://skepticalscience.com/co2-plant-food.htm
Plant quality declines as CO2 levels rise
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4036122/
Another study published in Nature Climate Change last week concluded that higher temperatures will cause wheat production to decline. Just a 1°C rise in global temperature will decrease wheat yields by about 5% (approximately 35 million tons). 
Climate change is bad news for several of our staple crops. For example, a 2012 paper found that higher temperatures are detrimental to French corn yields. While French corn production has increased steadily in recent decades due to a combination of technological improvements and CO2 fertilization (the former far more than the latter), yields have leveled off in recent years, and were particularly low when struck by heat waves.http://centaur.reading.ac.uk/30542/
Scientists believe that phytoplankton contribute between 50 to 85 percent of the oxygen in Earth’s atmosphere.
Researchers at Canada's Dalhousie University say the global population of phytoplankton has fallen about 40 percent since 1950.
This is caused by AGW:
They believe that rising sea temperatures are driving the decline. As surface water warms, it tends to form a distinct layer that does not mix well with cooler, nutrient-rich water below, depriving phytoplankton of some of the materials they need to turn CO2 and sunlight into energy.
And what about the bees? Their habitats are threathened by pollution and climate change.
A report from The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), concludes that 75% of our food crops and nearly 90% of wild flowering plants depend at least to some extent on animal pollination and that a high diversity of wild pollinators is critical to pollination even when managed bees are present in high numbers.
More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas
Loss of insects is certain to have adverse effects on ecosystem functioning, as insects play a central role in a variety of processes, including pollination , herbivory and detrivory [3, 4], nutrient cycling and providing a food source for higher trophic levels such as birds, mammals and amphibians. For example, 80% of wild plants are estimated to depend on insects for pollination, while 60% of birds rely on insects as a food source
There are some positive sides to increased CO2 in the atmosphere, but the net impact is likely negative, especially in the future.
USAs høyesterett har erklært C02 som en forurenser:
Klimaforsker Katharine Hayhoe forklarer:

6. Resten av artikkelen er tinnfolie-hatt nivå. Bare sludder og vås. Klimavitenskapen er basert på prinsippene til den grunnleggende fysikken og den elementære kjemien. Det er i disse dager 200 år siden drivhuseffekten ble oppdaget.

Hvis internett hadde fantes på 60- 70-tallet ville amatørfornekterne hatt sine egne grupper der de argumenterte imot de helsemessige skadeeffektene av røyking og spadde opp anekdotiske eksempler og insistert på at lungekreft var "naturlig", mens røykeslutt-kampanjer var en del av en global sammensvergelse fra myndighetene om beskatning og sosioøkonomisk kontroll. 

Angrepene på klimavitenskapen kommer fra de samme frontgruppene og tankesmiene som i sin tid ville så tvil om helsefarene ved tobakksrøyking.

Verstingen i klassen er The Heartland Institute.

De har like så godt skrevet i styrepapirene sine at de skal undergrave klimavitenskapen og særdeles Fns Klimapanel:


Klimafornekternes hovedblogg, WattsUpWithThat, er tungt sponset av Heartland. Og værmelderen som driver denne bloggen, Anthony Watts, er selvsagt en del av Heartland-"familien".

Her er The Heartland Institutes syn på tobakk og tobakkrøyking anno 2018. Og nei, jeg kødder ikke:

Heartland Institute 2018:

"The public health community's campaign to demonize smokers and all forms of tobacco is based on junk science".

Heartland Institute 2018:

"The anti-smoking movement is hardly a grassroots phenomenon: It is largely funded by taxpayers and a few major foundations with left-liberal agendas."

Heartland Institute 2018:

“The association between (second hand) tobacco smoke and coronary heart disease and lung cancer may be considerably weaker than generally believed.

Heartland Institute 2018:

"There are many reasons to be skeptical about what professional anti-smoking advocates say. They personally profit by exaggerating the health threats of smoking and winning passage of higher taxes and bans on smoking in public places."

https://www.scientificamerican.com/article/tobacco-and-oil-industries-used-same-researchers-to-sway-public1/


Den giftige industrien: En tidslinje:

1930-1990:

Asbest er ikke skadelig og ikke kreftfremkallende, men bra for oss, og dine forsøk på å demonisere asbest er basert på "junk science" og hvis du ikke bøyer deg fremover og liker det er du en venstreskrudd kommunist ute etter å skade industrien vår.

https://www.asbestos.com/asbestos/cover-up/


1940-1960:

DDT er ikke skadelig og ikke forbundet med kreft, men bra for oss, og dine forsøk på å demonisere DDT er basert på "junk science" og hvis du ikke bøyer deg fremover og liker det er du en venstreskrudd kommunist ute etter å skade industrien vår.

 https://www.salon.com/2016/01/04/teflons_toxic_legacy_partner/1950-1980:

Tobakksrøyking er ikke avhengighetsskapende eller forbundet med lungekreft og dine forsøk på å demonisere nikotin er basert på "junk science" og hvis du ikke bøyer deg fremover og liker det er du en venstreskrudd kommunist ute etter å skade industrien vår.

https://www.npr.org/sections/health-shots/2017/11/27/566014966/in-ads-tobacco-companies-admit-they-made-cigarettes-more-addictive

Heartland Institute 2018:

"The public health community's campaign to demonize smokers and all forms of tobacco is based on junk science".

1990-2018: C02 er en naturgass og plantefor som ikke forurenser eller bidrar til global oppvarming og klimaendringer, og dine forsøk på å demonisere C02 er basert på "junk science" og hvis du ikke bøyer deg fremover og liker det er du en venstreskrudd kommunist ute etter å skade industrien vår.Å sverte forskere, organisasjoner og vitenskap som ikke "passer" inn er en del av klimafornekter-propaganda-maskinen. Dette har og dype ideologiske røtter i en høyreskrudd konservativ anti myndighets, antiregulerings-tenkning der egeninteresser blir pakket inn i ideologi og politikk for å få fokuset vekk fra negative konsekvenser som global oppvarming og forurensing - og for å gjøre egeninteressene mer "spiselig" for befolkningen.

Tankesmiene og lobbyistenes oppgave var å kamuflere fossil brensel-industriens egeninteresser om til noe som er spiselig for befolkningen. I USA var sjakktrekket å bake disse egeninteressene inn i en ideologisk "kamp" mot kommunisme og en anti myndighets / anti regulerings-forakt med en oppblåst skattealarmisme. Disse 20-30 år gamle propagandaløgnene og andre tankesmieløgner som "C02 er naturlig, bare plantefor" og "det er solen", blir fremdeles resirkulert av amatørfornekterne den dag i dag.
 
Og når en har gjort klima til ideologi og politisk agenda, er det kort vei til å kalle myndighetenes reguleringer på fossilt brensel for sosialisme, og et hinder for økonomisk utvikling. Dette går tilbake til slutten av 80-årene, da det ble ganske klart at det ikke lenger var noen vedvarende sovjetisk trussel. De konservative trengte en ny busemann, og den fant de i miljøbevegelsen."Green is the new Red", ble et felles uttrykk i konservative magasiner fra den tiden. Snarere enn å foreslå at USA fjernet beskyttelse utformet for å holde luften og vannet rent, raste de mot kontroller og restriksjoner på mindre synlige trusler, som plantevernmidler, ozonhull og global oppvarming. Hvorfor disse folkene også er så kritisk til Fns Klimapanel og den nye Paris-avtalen? Disse blir sett på som “ venstreskrudd statlig sosialisme” tredd ned over hodet på en livsstil. Som kun er ute etter å “skade” amerikansk industri.

Det hysteriske, paranoide konspiratoriske og desperate falske "oss mot dem" høyreskrudde konservative ideologiske anti-regjering, anti-regulerings skattealarmisme-demagogien -med sine obligatoriske og forutsigbare angrep på uønsket (klima)vitenskap og "brysom" konkurrerende grønn energi, filtrert gjennom tankesmier, resirkulert av ekkokammer-blogger, amatørfornektere og nettroll, er egentlig kun en urinstråle av kynisk fossil-brensel industri-egeninteresse-propaganda - kamuflert som en politisk høyre/venstre kamp som tilsynelatende handler om "folket på gata" og "verdens fattige".

Mens den virkelige agendaen er å legitimere olje-, gass- og kullfirmaenes rett til å forurense - og å argumentere for stadig flere skattelettelser for fri marked-fundamentalistene som skapte dem, mens de ødelegger folkehelsen og øker skadeomfanget av global oppvarming. Private aktører tar penga mens folkehelsen og miljøet tar regningen.

Å akseptere at klimaendringene er reelle og ikke bra for oss er fundamentalt vanskeligere å gjøre for dem som har investert i eller dratt nytte av fossil-industrikapitalismen, som går på billig fossilt brensel. Klimaendringer er en bivirkning av dette; Industrialiserte land ble bygget med energi fra billige fossile brensler,og dette frigir enorme mengder klimagasser til atmosfæren. Dette er hva økonomene kaller en eksternalitet - en konsekvens som ikke er bygget inn i prisen. Selvfølgelig vil industrien motstå reguleringer som gjør driften dyrere. Fossile brensel-selskaper har ledet an i klimafornektelsen og finansiert arbeidet med å diskreditere vitenskapen, vel vitende om de faktiske forhold om utslipp og global oppvarming."

The leading theory to explain why climate change denial exists at all is called the anti-reflexivity thesis. That’s just fancy words to describe how defenders of industrial capitalism have risen up to protect that system from those who would change it, in light of its environmental and social costs.

"It’s not surprising that high-profile deniers are almost exclusively conservative white men, since they have most benefited from the industrial capitalist system, and therefore have the most skin in the game when it comes to protecting the powers that be — even if they aren’t those powers."[...] “conservative white males are likely to favour protection of the current industrial capitalist order which has historically served them well”. It added that “heightened emotional and psychic investment in defending in-group claims may translate into misperceived understanding about problems like climate change that threaten the continued order of the system.”
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095937801100104X
 

Egen bloggpost her.
Veldig mange vil basere sitt syn på menneskeskapt global oppvarming mye mer pga base og politisk ståsted, enn vitenskapen i seg selv. Vi lærer ikke ting hovedsaklig gjennom individuell kognitiv innsats - ved å samle beviser og evaluere dem. Individuelt er vi i stand til å kritisk vurdere bare en brøkdel av hva vi hevder å vite. Hovedtyngden av vår kunnskap, hviler på tro. Eller for å si det mer nobelt; på tillit. Vi absorberer kunnskap fra klarerte kolleger og myndigheter. Vår tillit til dem er en slags heuristikk som tillater oss å navigere i en vill kompleks og usikker virkelighet, som vi direkte bare vil oppleve en liten brøkdel av. Å ha en forståelse av verden og din plass i den - en forståelse som deles av "stammen" - føles som sikkerhet. Det føles som kontroll. Spørsmål som rokker denne forståelsen vil instinktivt behandles med skepsis eller direkte fiendtlighet. 
For de fleste mennesker, mesteparten av tiden, vil sosiale bånd uansett bety langt mer enn noen spesiell bit av kunnskap, noe faktum eller mening. Dette gjelder spesielt når det kommer til den slags ting som er definert som politiske "saker", som ulikheter, klimaendringer og andre samfunnsmessige risikoer, som har en tendens til å bli noe abstrakt og fjernt fra daglig erfaring. De fleste av oss har ofte ikke avgjorte, sammenhengende meninger om slike saker i det hele tatt, bare ting og tang vi har plukket opp fra våre "stammer". Vi har absolutt ikke investert nok i slike saker til å rettferdiggjøre risikoen å miste våre stammebånd på vegne av bestemte oppfatninger.

For gode kilder til klimavitenskapen, bruk gjerne:

http://www.cicero.uio.no/no/posts/klima

https://bjerknes.uib.no/forside

Klimaforskernes egen blogg:

http://www.realclimate.org/

NASA

https://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/

NOAA

https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/

FNs Klimapanel

https://www.ipcc.ch/report/ar5/

En blogg som bekjemper alle klimaløgnene og som viser til fagfellevurdert vitenskap hele veien:

https://www.skepticalscience.com/argument.php

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Magnetic poles / Earth's magnetic field

While the Earth's magnetic axis is shifting somewhat, Earth's rotational axis shifts only a little bit, mostly in response to th...