tirsdag 12. desember 2017

The Global Warming stopped in 1998 myth debunked


MYTE #19
GLOBAL OPPVARMING STOPPET OPP I 1998Denne grafen og myen har sitt opphav i en grov kalibreringsfeil med RSS-dataene.

RSS-dataene

Alle andre målesett og stasjoner viste oppvarming, men for fornektere ble RSS-dataene nå som en "hellig ku" de kunne tilbe. Og det gjorde de virkelig. Ut av alle temperaturdatasettene - land, sjø, værballonger og to fra satellitter (UAH og RSS) - var det faktisk bare ett datasett som hadde vist uventet langsom oppvarming de siste årene, RSS-dataene. Det er ingen overraskelse at det nettopp var RSS-datasettet som fornektere viste til - til tross for at det var allment antatt at RSS-dataene ble analysert feil.  

I 2014 kom sannheten ut: kreasjonisten Roy Spencer's UAH-team hadde gjort en stor feil i kalibrering av dataene sine. I stedet for ubetydelig øvre atmosfæreoppvarming fant de at den øvre atmosfæren hadde hatt en oppvarming på +0,14 grader per tiår, en dobling av 1880-2014-hastigheten på 0,07 grader per tiår. Det andre store satellittdatasettet, RSS, fant også en kalibreringsfeil, noe som betyr at jordens oppvarming var 140% raskere siden 1998 enn tidligere konklusjoner. Samtidig var de grunnbaserte dataene fra NOAA, NASA, Hadley senter og BEST alle i samsvar med hverandre. Når dataene for 2014, 2015 og 2016 også er inkludert, viser grafen den vitenskapelige sannheten: modellene er veldig i tråd med det vi observerer. 


Satellittene må passere over samme sted på jorden på samme tid hver dag for å få et temperaturgjennomsnitt. I virkeligheten forskyves tiden satellitten bruker på sitt omløp ettersom dens bane sakte synker. For å kompensere for denne og andre omløpsmessige endringer, må en rekke justeringer påføres dataene.

Flere grupper av forskere begynte å se nærmere på denne unormaliteten. Med så mye annet bevismateriale som indikerer oppvarming, virket det usannsynlig at troposfæren ikke ville varme opp. Feil ble oppdaget i metodene som UAH-gruppen brukte for å justere dataene. 

Så istedenfor å si, gi offentligheten den beste vitenskapen, ser Spencer sin "jobb" som å overtale offentligheten til ikke å støtte tiltak for å redusere karbonforurensning. Så det er ingen overraskelse at Spencer valgte en slik misvisende overskrift, til tross for at hans eget diagram som  kjører 13-måneders gjennomsnitt klart viser at temperaturene stiger.Alle temperaturdata viser den samme oppvarmingen: HER OPPDATERT 2018:


All temp data available, including the satellite data shows the same warming of 1.1 C (2.0 F) since about 1880.


Global oppvarming i riktig langsiktig sammenheng:

 


Kirsebærplukker vi ut akkurat årene etter El Ninö-året 1998 og 18 fremover ser vi at, joda, det ble ikke "varmere", MEN disse årene var likevel rekordvarme år i et historisk perspektiv. Den langsiktige trenden viser at temperaturen økte mye før, og spesielt etterpå.

HVA SIER FAKTASJEKKERNE?: 
Den respekterte Pulitzerpris-vinnende faktasjekkeren Politifact bekrefter de nye varmerekordene.
Også den solide faktasjekkeren FactCheck.Org debunker myten om at global oppvarming har stoppet opp.
 

 

Vår venn Potholer54 bruker faktasjekking og oppdatert vitenskap i denne brutale debunkingen. Nyt!Bonus

How to FAKE a “Pause” in Global Warming

Climate deniers love to declare a “pause” in global warming. What they don’t seem to care for is finding out the truth about whether or not it’s real. When it becomes so obvious global warming hasn’t paused that claiming it’s still paused becomes untenable, they’ll declare that it did — for a while, at least — and that it has already begun another “pause” — with the same amount of real evidence as before. None, that is.

No problem! Just fake it. But how? All you fellas out there with deniers to impress, it’s easy to do, just follow these steps.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Magnetic poles / Earth's magnetic field

While the Earth's magnetic axis is shifting somewhat, Earth's rotational axis shifts only a little bit, mostly in response to th...